close
تبلیغات در اینترنت

دریافت کد حدیث تصادفی

ابزار وبلاگ

خواص و کاربردهای فلوس در منابع طب سنتی ایران و گیاه درمانی نوین

طب سنتی ایرانی
دستیاران تخصصی دانشکده طب سنتی مشهد
قالب وبلاگ
ساعت

درباره وبلاگ

طب سنتی ایران طب سنتی ایران، یک مکتب طبی کامل و پویا است که جهان را به عنوان نظام احسن و آفریده خالق علیم و حکیم می نگرد و پزشک را از بابت تسلط و احاطه او به علوم مختلف و درک صحیح او از جهان هستی حکیم نامیده است.ریشه های مکتب طب سنتی ایران به بیش از 3000 سال قبل می رسد، طبق نقل سیریل الگود مورخ پزشکی * قبل از طب یونانی وجود داشته است و ایرانیان اصول آن چیزی را که طب یونانی نامیده شده، به یونانیان تعلیم دادند و در ایران قدیم وضعیت طب پیشرفته تر از آشور بود* ستارگان طب سنتی ایران مانند ابن سینا، رازی، علی بن عباس اهوازی، ابن ابی الصادق نیشابوری، سید اسماعیل جرجانی و عماد الدین محمود شیرازی حدود هشت قرن هدایت دانشگاه های طب در غرب و شرق را بر عهده داشتند.دکتر نرمن هاوارد جونز در مجله سازمان بهداشت جهانی در سال 1972 می نویسد:
ورود کاربران

ورود به سایت

نام کاربری:
رمز عبور :
رمز عبور را فراموش کردم ؟
موضوعات وبلاگ
طب سنتی -
داروهای گیاهی -
کامپیوتر -
فرهنگی -
ورزشی -
متفرقه -
اخبار -
آمار سایت
افراد آنلاین : 1 نفر
بازدیدهای امروز : 7 نفر
بازدیدهای دیروز : 21 نفر
كل بازدیدها : 69,775 نفر
بازدید این ماه : 49 نفر
بازدید ماه قبل : 181 نفر
نظرات : 73
كل مطالب : 159 عدد
تعداد اعضا : 98 نفر
امروز : پنجشنبه 22 آذر 1397
جستجوی مطالب

Google
tebesonati91.rozblog.com


دکتر نرجس گرجی
پزشک و دستیار دکترای تخصصی طب سنتی ایران
دانشگاه علوم پزشکی تهران
Nargess_gorji@yahoo.com
============================

خواص و کاربردهای فلوس در منابع طب سنتی ایران و گیاه درمانی نوین

خیار شنبر (فلوس)
نام علمی: cassia fistula L.

خانواده: لگومینوزها واز تیره کاسیاها
نام های دیگر: معرب از خیارچنبر فارسی است و به هندی املتاس و کرماله و کرواله و سیال لاتهی نامند.

گیاه شناسی فلوس:
فلوس درختی به ارتفاع 10-15 متر است. برگ های آن بزرگ به طول 30 سانتی متر و شامل 8-16 برگچه به رنگ سبز روشن است. گل ها به رنگ زرد شفاف و مجتمع به صورت خوشه های آویخته می باشد. میوه آن نیام، دراز و ناشکوفا که فلوس نامیده می شود.


 
میوه فلوس خیارشنبر- سایت تندرستان


عقیلی خراسانی در کتاب مخزن الادویه آن را چنین معرفی کرده است:
ثمر درختی است در بزرگی تا به قدر درخت گردکان و برگ آن کوچکتر از آن و اطراف آن تند و چوب آن خالدار و
 

گل فلوس خیارشنبر- سایت تندرستان


گل آن زرد شبیه به گل یاسمین و ثمر آن دراز تا به قدر ذرعی و باریک به سطبری ابهامی و زیاده بر آن و در جوف آن پرده های خشبی و بر آن رطوبت سیاه چسبنده منجمد که آن را عسل خیارشنبر نامند و پرده ها را فلوس آن و در بین هر پرده تخمی اندك پهن صنوبری شکل سفید مایل به زردی و مستعمل عسل آن است و آن شیرین طعم بدمزه اندك بدبو است
بهترین آن سیاه براق رقیق القشر رسیده، قوی بسیار، عسل شیرین و کم بوی آن است.
باید که در هنگام احتیاج قلم آن را اندك با آتش گرم کرده شکسته عسل آن را از آن جدا نمایند و با روغن بادام چرب کرده استعمال کنند به هر نحو که خواهند زیرا که اگر پیشتر اخذ نمایند قوت آن ضعیف می گردد.
تمام قسمت هاي گیاه مصرف درمانی دارد؛ ولی مهم ترین و شناخته شده ترین قسمت گیاه میوه آن است.

فلوس خیار شنبر - سایت تندرستانمزاج (طبیعت) فلوس:
مزاج فلوس در منابع طب سنتی ایران اول گرم و تر بیان شده است. در برخی منابع معتدل در گرمی و تری عنوان شده است.

افعال و خواص فلوس در منابع طب سنتی ایران:
ملین سینه
ملین شکم (طبع)
مسکن حدت (گرمی) خون
منقی (پاک کننده) عصب
تحلیل برنده ورم های گرم (اورام حاره) دهان و حلق و احشا
مسهل موافق (به رفق) و بی مضرت است و حتی برای زنان حامله و اطفال مناسب و مجوز است
اسهال آن به واسطه قدرت جذب و لزوجتی است که دارد و با ادویه مناسبه هر خلطی مسهل آن خلط است ولیکن عملکرد آن به کندی است.
با تمر هندی مسهل صفرای سوخته است.
با تربد مسهل بلغم است.
همراه با بسفایج و آب برگ کاسنی و آب برگ بید و آب شاهتره مسهل سودا است.
با مواد لعابیت دار مانند لعاب ریشه خطمی و به دانه و بزرقطونا و روغن بادام جهت تفتیح انسداد روده ها و دل پیچه (زحیر و مغص) مناسب است.
همراه با ادویه مناسبه و آب برگ کاسنی و عنب الثعلب و کشوث جهت گشایش سدد جگر و درد آن و یرقان و رفع تبهای حاره مفید است.
غرغره فلوس همراه با آب گشنیز تازه رادع خناق سخت و محلل آناست.
همچنین همراه با شیر بز و با آب انجیر و شیر بازکننده و محلل آن در انتها
طلای آن جهت درد مفاصل و نقرس و تلیین اورام و همه صلابات حاره خصوص با آب برگ عنب الثعلب نافع است.


 


مضرات فلوس از دیدگاه طب سنتی ایران:

مصرف بیش از حد و نادرست آن مضر معده و ایجاد کننده حالت تهوع است.

مصلح فلوس:
مصطکی و انیسون

موجب مغص و خراشیدگی (سحج) روده ها به سبب چسبیدن آن به روده ها است
مصلح و مانع چسبیدن آن:
روغن بادام است که با آن چرب کرده و یا بر آن چکانیده بنوشند.

مقدار مصرف فلوس:
در منابع طب سنتی از پنج مثقال تا بیست مثقال.

جایگزین فلوس:
سه برابر آن مویز بی دانه با اندك تربد
و نیم وزن آن ترنجبین است
و گویند جوشانیدن عسل آن باعث رفع قوت آن و شدت التزاق آن به روده می شود
استعمال تازه آن که یک سال بر آن نگذشته باشد موجب ادرار خونی (بول الدم) است
گل آن نیز ملین طبع است چنانچه با آب جوش طبخ نمایند و با روغن بخورند
مربای گل آن که مانند مربای گل بنفشه و گل سرخ ترتیب دهند یعنی گل انگبین آن نیز ملین است.
برگ نورسته آن نیز ملین است.
همچنین خام نارس ثمر آن که ورق کرده پخته با روغن اندك بریان نموده به مقدار ده مثقال تا بیست مثقال آن را بخورند و دانه آن از پنج عدد تا هفت عدد که کوبیده باشند قی آور قوی است.
خوردن پوست سیاه کوبیده آن با زعفران و شکر و گلاب جهت عسر ولادت و اخراج مشیمه مجرب دانسته اند و ضماد آن رافع قوبا است

مواد مؤثره فلوس:
بررسی های فیتوشیمیایی نشان دادند که برگ ها، گل ها، دانه، پوست و میوه گونه گیاه فلوس داراي استرول ها، کرومون ها، فلاوونوئیدها، آنتراکوئینون ها، دیترپنوییدها، تری ترپنوییدها، کاتچین، فورفورال، کرومون، کریزوفانول، کریزوفانین می باشد همچنین حاوي کلسیم، سدیم، آهن و منگنز، اسیدآسپارتیک، اسید گلوتامیک و لیزین و دیگر اسیدهای آمین هی دروکربن های با زنجیره بلند، قند، تری گلیسریدها می باشد. همچنین می تواند منبع مهم انرژی و غذایی برای انسان باشد.

مطالعات و تحقیقات انجام شده بر فلوس:
در یک مطالعه نشان داده شده عصاره اتانولی فلوس موجب تضعیف سیستم اعصاب مرکزی و دارای اثرات ضددردی و آرامبخشی می باشد.
قسمت هایی مصرفی گیاه در طب سنتی همان سپتاها می باشد که به صور مختلف جوشانده ، دم کرده ، محلول ، ضماد و غیر ه مورد استفاده قرار می گیرد و از مغز آن عصاره آبی نیز تهیه می شود

در مطالعه ای که به منظور تعيين اثر عصاره آبي ميوه گياه فلوس بر دوره خواب و سطح اضطراب موش کوچک آزمايشگاهي انجام گرديد نتایج نشان داده است عصاره آبي ميوه گياه فلوس باعث افزايش دوره خواب و کاهش سطح اضطراب در موش مي شود.

در مطالعه ای اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستگوت یکی از عوامل لیشمانیوز در محیط کشت انجام شده است . برای انجام این پژوهش میوه گیاه فلوس از بازار تهیه و پس از تهیه پودر آن ، عصاره گیاه فوق با غلظتهای مختلف تهیه و بر روی محیط کشت پروماستیگوت اضافه گردیده و اثرات آن بررسی گردید
با انجام این پژوهش مشخص گردید عصاره میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت مؤثر است و موجب توقف رشد این عامل لیشمانیوز می شود.

منبع:
1-حاج میرزا حسین همدانی، برهان رسان، تصحیح دکتر حسین رضایی زاده و همکاران، ص:134
2- محمدحسین عقیلی خراسانی، مخزن الادویه، ص:374
3- دکتر نبی شریعتی فر، حمید چمنزاری، دکتر سعید قانعی مطلق، بررسی اثرات میوه گیاه فلوس بر روی پروماستیگوت در محیط کشت،افق دانش؛ مجله دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی گناباد (دوره 11 ؛ شماره 4؛ سال 1384

4- دکتر عباسعلي وفايي، حسين ميلادي گرجي، کتر حميد رضا مقيمی، دکتر محمود عامري، اثر عصاره آبي ميوه گياه فلوس (Cassia fistula) بر دوره خواب و سطح اضطراب موش، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان / زمستان ۱۳۸۹ / دوره ۱۲ / شماره ۴ (پي در پي ۳۶ ) / صفحات ۱ تا ۶
5- Molecules. Jothy SL, Zakaria Z, Chen Y, Lau YL, Latha LY, Shin LN, Sasidharan S.Bioassay-directed isolation of active compounds with antiyeast activity from a Cassia fistula seed extract. 2011 Sep 5;16(9):7583-92
6- Duraipandiyan V, Ignacimuthu S, Gabriel Paulraj M, Antifeedant and larvicidal activities of Rhein isolated from the flowers of Cassia fistula L., Saudi J Biol Sci. 2011 Apr;18(2):129-33.
درباره : طب سنتی ,داروهای گیاهی ,

امتیاز : | نظر شما :

مطالب مرتبط
سلام مجدد
نکاتی در مورد «به»
کوتاه درباره دیابت در طب سنتی ایران
هشدار درباره «حجامت و فصد» خودسرانه
حجامت و باد کش در مصر
انتشار گزارش تفصیلی و مستند عملکرد حوزه‌ی طب سنتی ایرانی- اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
پیرو اظهارات تامل‌برانگیز معاون وزیر بهداشت بررسی شد
75 درصد بیماری‌ها را می‌توان با طب سنتی پیشگیری کرد
اضافه شدن دو واحد درسی «طب سنتی» در تمام رشته‌های علوم پزشکی
ایجاد رشته دستیاری طب سنتی ایرانی تصویب شد
برچسب ها : طب سنتی , داروی گیاهی ,


نوشته شده در سه شنبه 04 آذر 1393 توسط مدیر وبلاگ| بازدید : 188 |

نظرات وبلاگ
نام شما :
آدرس وب سایت :
پست الکترونیک :
ایمیل * (برای عموم نمایش داده نخواهد شد)
پیام شما :
شکلک ها :
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
:
نظر خصوصی
کد امنیتی :
:
عناوين آخرين مطالب ارسالي
سلام مجدد
نکاتی در مورد «به»
کوتاه درباره دیابت در طب سنتی ایران
هشدار درباره «حجامت و فصد» خودسرانه
حجامت و باد کش در مصر
آغاز کار با تیراندازان؛
انتشار گزارش تفصیلی و مستند عملکرد حوزه‌ی طب سنتی ایرانی- اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
یک داروی جدید برای درمان هپاتیت C
پیرو اظهارات تامل‌برانگیز معاون وزیر بهداشت بررسی شد
75 درصد بیماری‌ها را می‌توان با طب سنتی پیشگیری کرد
اضافه شدن دو واحد درسی «طب سنتی» در تمام رشته‌های علوم پزشکی
ایجاد رشته دستیاری طب سنتی ایرانی تصویب شد
دلایل بوی بد دهان را بشناسید-توصیه‌هایی برای پیشگیری و درمان
وزارت بهداشت تیشه به ریشه طب سنتی زده است؟ لزوم برگزاری جلسات مشترک با متخصصان
ارائه مشاوره و کلاس‌های آموزشی در سلامتکده‌های طب سنتی
راهکار رفع عطسه بهاره از دیدگاه طب سنتی
امکان جذب دانشجو در رشته طب چینی در مشهد
سکنجبین عنصلی (ساده)
درمان افسردگی از منظر طب سنتی
امتحان طب سنتی در مرداد ماه 95

.: Weblog Themes By Music-Day.Info :.

::

تقویم
عضویت در خبرنامه

برای اطلاع از آپیدت شدن وبلاگ در خبرنامه وبلاگ عضو شوید تا جدیدترین مطالب به ایمیل شما ارسال شود
عضویت سریع


قوانین سایت

کد امنیتی :
نظر سنجی
میزان رضایت شما از این وبلاگ؟
امکانات وب

تمام حقوق اين وبلاگ و مطالب آن متعلق به طب سنتی ایرانی مي باشد.

جدید ترین موزیک های روزطراح قالب

موزیک روز

جدیدترین مطالب روز دنیا